Κατέβασε τα τεύχη δωρεάν

Παρατηρήθηκε πως τεύχη του Retroid εμφανίστηκαν για download σε άλλες κακόβουλες ιστοσελίδες. Το Retroid διανέμεται για δωρεαν download αποκλειστικά μόνο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού www.retroid.gr

Retroid_9

Τευχος 9 - Σεπτέμβριος 2023

628 Downloads
Retroid_7

Τευχος 8 - Ιούνιος 2023

698 Downloads
Retroid_7

Τευχος 7 - Απρίλιος 2023

1170 Downloads
Retroid_1

Τευχος 6 - Φεβρουάριος 2023

643 Downloads
Retroid_5

Τεύχος 5 - Δεκεμβριος 2022

793 Downloads
Retroid_4

Τεύχος 4 - Σεπτεμβριος 2022

771 Downloads
Retroid_3

Τεύχος 3 - Ιούνιος 2022

1065 Downloads
Retroid_2

Τευχος 2 - Απρίλιος 2022

903 Downloads
Retroid_1

Τευχος 1 - Φεβρουάριος 2022

1098 Downloads